Servicii Topografice

Topografia se defineste ca fiind stiinta care se ocupa cu tehnica masuratorilor si a calculelor unor portiuni mici ale suprafetei pamantului vazute in plan orizontal, precum si cu tehnica reprezentarii grafice a acestora in vederea intocmirii hartilor geografice.

Detin un palmares bogat de lucrari topografice de avengura, lucrari care certifica larga experienta in domeniu ca expert autorizat. Printre ele enumar:
*Ridicari topografice pentru Plan Urbanistic General (com. Comarna, com. Tomesti Jud. Iasi)
*Ridicari topografice pentru Plan Urbanistic Zonal
*Ridicari topografice pentru Studii de fezabilitate la drumuri (peste 300km)

Va ofer urmatoarele servicii topografice:

  • planuri topografice de situatie (pentru C.U., P.U.Z., P.U.D., D.T.A.D., D.T.A.C.)
  • lucrari de cadastru de specialitate: agricol, forestier, imobiliar, edilitar, apelor, cailor de comunicatii (drumuri , cai ferate)
  • trasari limite proprietati (intarusare)
  • trasari axe constructii
  • asistenta in lucrari de constructii

Tarifele practicate pentru servicii topografice variaza in functie de mai multe criterii, astfel ca pentru o evaluare corecta a lucrarii va rugam sa ne contactati.

Comentariile sunt închise.