Preturi

Preturile afisate includ taxele OCPI si sunt cu caracter informativ. In functie de caz, preturile pot fi negociate.

Documentatii Cadastrale pentru Inscrierea in Cartea Funciara: Intabulari Terenuri
– mai mic sau egal de 1Ha =1000lei (cu maxim 2 constructii existente)
* peste 1Ha – negociabil

Documentatii Cadastrale pentru Inscrierea in Cartea Funciara: Intabulari Apartamente
* 800 lei

Documentatii Cadastrale pentru Inscrierea in Cartea Funciara – Intabulari Constructii Noi
* 900 lei + TAXE OCPI

Dezlipiri / Alipiri Proprietati
* 2buc = 900 lei
* 3buc = 1100 lei
* 4buc = 1300 lei
* 5buc = 1500 lei
* 6buc = 1800 lei (300lei/lot)

Trasari limite proprietate – 70lei/punctul trasat (peste 10 puncte negociabil)

Tarifele practicate pentru servicii topografice variaza in functie de mai multe criterii, astfel ca pentru o evaluare corecta a lucrarii va rugam sa ne contactati.

Art. 28. din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, zice:  “Proprietarul răspunde pentru cunoaşterea, indicarea limitelor imobilului şi conservarea acestora, precum şi pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deţine cu privire la imobil.”

Comentariile sunt închise.