Cadastru Iasi: Documentatiile realizate inainte de 2009 trebuie actualizate

Documentatiile cadastrale intocmite inainte de anul 2009 trebuiesc actualizate pentru a fi introduse in sistemul informatic al Agentiei Nationale de Cadastru – ETERRA. Fara aceasta actualizare nu se pot intocmi planuri topografice de situatie necesare obtinerii autorizatiilor de construire si … Continuarea

Cand trebuie inscris un imobil in Cartea Funciara? – Cadastru Iasi

inainte de vanzarea acestuia; inainte de donarea acestuia; inainte de ipotecarea acestuia; terenul este necesar a fi intabulat in vederea obtinerii autorizatiilor de construire; pentru extinderi, reabilitari, si consolidari ale locuintelor.

Schitele efectuate inainte de august 1999 nu sunt acceptate

Schitele efectuate inainte de august 1999 si anexate la actele de proprietate NU SUNT ACCEPTATE la inscrierea in Cartea Funciara deoarece nu sunt efectuate in conformitate cu legislatia actuala.